به نقل گلچین نیوز : وزیر آموزش و پرورش گفت: فرهنگیانی که بین ۳ تا ۵ درصد از حقوق خود را در صندوق ذخیره فرهنگیان ذخیره می‌کردند، از ۷۵۰ هزار نفر، ۵۰۰ هزار نفر پس انداز خود را رشد داده‌اند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


وزیر آموزش و پرورش گفت: فرهنگیانی که بین ۳ تا ۵ درصد از حقوق خود را در صندوق ذخیره فرهنگیان ذخیره می‌کردند، از ۷۵۰ هزار نفر، ۵۰۰ هزار نفر پس انداز خود را رشد داده‌اند.


خبرگزاری گلچین نیوز