به نقل گلچین نیوز : نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز در کشور ۹۰ هزار میلیارد تومان دست ۱۱ نفر است و روزی ۲ هزار میلیارد تومان خلق پول می‌شود. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز در کشور ۹۰ هزار میلیارد تومان دست ۱۱ نفر است و روزی ۲ هزار میلیارد تومان خلق پول می‌شود.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز