به نقل گلچین نیوز : به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز سه شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: در پنج ماهه امسال ۲.۸ هکتار اراضی کشاورزی که تغییرکاربری داشته اند نیز به بیت المال اعاده شده است. وی با اشاره به صدور ۳۹۲ حکم برای صیانت از حقوق بیت المال طی […]

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز سه شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: در پنج ماهه امسال ۲.۸ هکتار اراضی کشاورزی که تغییرکاربری داشته اند نیز به بیت المال اعاده شده است.

وی با اشاره به صدور ۳۹۲ حکم برای صیانت از حقوق بیت المال طی این مدت، خاطرنشان کرد: ۳۳۱ متهم در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفته اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: ۷۱ مورد قلع  قمع بنا نیز با دستورات قضایی انجام شده و در رابطه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی ۸۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفته اند و امید است در آینده گام های بلندتری در این زمینه برداشته شود.

موحد اظهارداشت: در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که یک دستور درباره اراضی شهرستان شهربابک و دیگری درباره اراضی محدوده هفت باغ کرمان بود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دستور کارهای شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان نیز در مورد واگذاری انشعبات موقت به سازندگان بناهای غیرمجاز است که براساس قانون با دادن تعهد می توانند از این انشعابات استفاده کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه قرار شد با هماهنگی و تعامل دستگاه های خدمات رسان و دستگاه های متولی امر مسکن، این انشعابات برقرار شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: در پنج ماهه امسال ۲.۸ هکتار اراضی کشاورزی که  تغییرکاربری داشته اند نیز به بیت المال اعاده شده است.

موحد با اشاره به صدور ۳۹۲ حکم برای صیانت از حقوق بیت المال طی ۵ ماهه امسال، خاطرنشان کرد: ۳۳۱ متهم در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: ۷۱ مورد قلع  قمع بنا نیز با دستورات قضایی انجام شده است و در رابطه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی ۸۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفته اند و امید که در آینده گام های بلندتری در این زمینه برداشته شود.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز