به نقل گلچین نیوز : آقازاده گفت: ۴۰ تخت بستری ویژه بیماران سوختگی همزمان با هفته دولت به ظرفیت درمانی بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان اضافه شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


آقازاده گفت: ۴۰ تخت بستری ویژه بیماران سوختگی همزمان با هفته دولت به ظرفیت درمانی بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان اضافه شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز