به نقل گلچین نیوز : مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: سال گذشته به ۲۲ هزار و ۸۵۹ زوج لرستانی وام ازدواج پرداخت شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: سال گذشته به ۲۲ هزار و ۸۵۹ زوج لرستانی وام ازدواج پرداخت شد.


خبرگزاری گلچین نیوز