به نقل گلچین نیوز : مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت: برای ساخت۳۴واحد مسکونی ۳۵ میلیارد تومان هزینه شده است. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت: برای ساخت۳۴واحد مسکونی ۳۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز