به نقل گلچین نیوز : فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: ساخت ۱۴۰ واحد مسکونی نیازمندان در سراسر استان مرکزی کلید زده شده است. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: ساخت ۱۴۰ واحد مسکونی نیازمندان در سراسر استان مرکزی کلید زده شده است.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز