به نقل گلچین نیوز : ابوطالب مشهور به عنوان عضو کمیته فنی شنای آب‌های آزاد منصوب شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


ابوطالب مشهور به عنوان عضو کمیته فنی شنای آب‌های آزاد منصوب شد.


خبرگزاری گلچین نیوز