به نقل گلچین نیوز : مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: با توجه به روند افزایشی دمای هوا و کم آبی گلستان، مردم در مصرف آب صرفه جویی پیشه کنند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: با توجه به روند افزایشی دمای هوا و کم آبی گلستان، مردم در مصرف آب صرفه جویی پیشه کنند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز