به نقل گلچین نیوز : محل شهادت شهیدان علی انصاری تنها استاندار شهید کشور و علیرضا نورانی معاون وی، با حضور استاندار گیلان و خانواده این شهیدان در رشت گلباران شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


محل شهادت شهیدان علی انصاری تنها استاندار شهید کشور و علیرضا نورانی معاون وی، با حضور استاندار گیلان و خانواده این شهیدان در رشت گلباران شد.


خبرگزاری گلچین نیوز