به نقل گلچین نیوز : سعید محمد با بیان اینکه گلایه مردم از کارگزاران است نه از انقلاب،گفت:کسانی که تفکر غربی دارند نمی‌توانند کشور را جلو ببرند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سعید محمد با بیان اینکه گلایه مردم از کارگزاران است نه از انقلاب،گفت:کسانی که تفکر غربی دارند نمی‌توانند کشور را جلو ببرند.


خبرگزاری گلچین نیوز