به نقل گلچین نیوز : بذرپاش گفت: سال پیش یک ماه زودتر از مهلت قانونی گزارش تفریغ بودجه ۹۸ را ارائه کردیم و امسال گزارش تفریغ بودجه ۹۹ را در شهریورماه گزارش دادیم. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


بذرپاش گفت: سال پیش یک ماه زودتر از مهلت قانونی گزارش تفریغ بودجه ۹۸ را ارائه کردیم و امسال گزارش تفریغ بودجه ۹۹ را در شهریورماه گزارش دادیم.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز