به نقل گلچین نیوز : مشکل کمبود آب شرب این روز‌ها در برخی محلات گرگان به اوج خود رسیده و مردم را برای امور روزمره دچار مشکل کرده است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مشکل کمبود آب شرب این روز‌ها در برخی محلات گرگان به اوج خود رسیده و مردم را برای امور روزمره دچار مشکل کرده است.


خبرگزاری گلچین نیوز