به نقل گلچین نیوز : سردار القاصی مهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار ۹۰ تن نهاده دامی قاچاق و خارج از شبکه با ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال در استان کشف شد ه است. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سردار القاصی مهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار ۹۰ تن نهاده دامی قاچاق و خارج از شبکه با ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال در استان کشف شد ه است.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز