به نقل گلچین نیوز : سرهنگ شهبازبیگی ازکشف ۲ هزار قطعه مرغ زنده قاچاق و خارج از شبکه توزیع خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سرهنگ شهبازبیگی ازکشف ۲ هزار قطعه مرغ زنده قاچاق و خارج از شبکه توزیع خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز