به نقل گلچین نیوز : سرهنگ شهبازبیگی از کشف ۴ تن و ۴۵۰ کیلوگرم خوراک دامی قاچاق با ارزش ۲۰۰ میلیون ریال در ورودی این شهرستان خبر داد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سرهنگ شهبازبیگی از کشف ۴ تن و ۴۵۰ کیلوگرم خوراک دامی قاچاق با ارزش ۲۰۰ میلیون ریال در ورودی این شهرستان خبر داد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز