به نقل گلچین نیوز : ۱۰۳ بیمار مبتلا به کرونا،شبانه روز گذشته در مازندران بستری شدند و یک تن نیز در این مدت جان خود را از دست داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


۱۰۳ بیمار مبتلا به کرونا،شبانه روز گذشته در مازندران بستری شدند و یک تن نیز در این مدت جان خود را از دست داد.


خبرگزاری گلچین نیوز