به نقل گلچین نیوز : مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد از اتصال ۱۰۰ درصدی کتابخانه‌های عمومی استان به اینترنت رایگان خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد از اتصال ۱۰۰ درصدی کتابخانه‌های عمومی استان به اینترنت رایگان خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز