به نقل گلچین نیوز : مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت: ۱۰۴ نفر شامل ۲۲ زن و ۸۲ مرد طی سه ماهه نخست امسال به دلیل حوادث رانندگی در استان جان باختند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت: ۱۰۴ نفر شامل ۲۲ زن و ۸۲ مرد طی سه ماهه نخست امسال به دلیل حوادث رانندگی در استان جان باختند.


خبرگزاری گلچین نیوز