به نقل گلچین نیوز : ۶ بیمار کرونایی جدید شبانه روز گذشته در بیمارستان‌های بابل بستری شدند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


۶ بیمار کرونایی جدید شبانه روز گذشته در بیمارستان‌های بابل بستری شدند.


خبرگزاری گلچین نیوز