به نقل گلچین نیوز : اول ماه می سال ۱۸۸۶ در آن سر دنیا اتفاقی رقم خورد که سال‌های سال است در دنیا هنوز یاد آن را گرامی می‌دارند، این روز برای اولین بار کارگران دست به اعتصاب سراسری زدند تا از حق خود در مقابل نابرابری دفاع کنند و این اعتصاب باعث شد اول […]

به نقل گلچین نیوز :

اول ماه می سال ۱۸۸۶ در آن سر دنیا اتفاقی رقم خورد که سال‌های سال است در دنیا هنوز یاد آن را گرامی می‌دارند، این روز برای اولین بار کارگران دست به اعتصاب سراسری زدند تا از حق خود در مقابل نابرابری دفاع کنند و این اعتصاب باعث شد اول می به نام روز کارگر در همه دنیا اجرا شود این روز در ایران نیز مصادف با یازدهم اردیبهشت هرساله گرامی داشته می‌شود. به همین مناسبت در این گزارش به فعالیت ارزشمند دو کارگاه کارآفرینی پرداخته‌ایم که با زحمات زیاد هر دو کار فرما برای کارگران خود شغل محیا کرده‌اند.

عکس: یاسمین پروانی


خبرگزاری گلچین نیوز