به نقل گلچین نیوز : فرمانده سپاه روح الله در بازدید از کارخانه الیاف دلیجان گفت: فرماندهان جنگ اقتصادی هستند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


فرمانده سپاه روح الله در بازدید از کارخانه الیاف دلیجان گفت: فرماندهان جنگ اقتصادی هستند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز