به نقل گلچین نیوز : روانشناس یزدی گفت: برای افزایش اعتماد به نفس باید بر ترس‌های خود غلبه کرد و به توانمندی‌های خود اعتماد داشت. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


روانشناس یزدی گفت: برای افزایش اعتماد به نفس باید بر ترس‌های خود غلبه کرد و به توانمندی‌های خود اعتماد داشت.


خبرگزاری گلچین نیوز