به نقل گلچین نیوز : رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت والده آیت الله شب زنده دار عضو فقهای شورای نگهبان را تسلیت گفت. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت والده آیت الله شب زنده دار عضو فقهای شورای نگهبان را تسلیت گفت.


خبرگزاری گلچین نیوز