به نقل گلچین نیوز : به گزارش ایرنا، منوچهر حبیبی شبانگاه جمعه با اعلام این مطلب افزود: براساس آخرین ارزیابی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا، شهرستانهای آبیک ، البرز ، بویین زهرا و تاکستان به وضعیت نارنجی تغییر رنگ دادند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت: شهرستان آوج نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت. وی […]

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش ایرنا، منوچهر حبیبی شبانگاه جمعه با اعلام این مطلب افزود: براساس آخرین ارزیابی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا، شهرستانهای آبیک ، البرز ، بویین زهرا و تاکستان به وضعیت نارنجی تغییر رنگ دادند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت: شهرستان آوج نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت.

وی یادآورشد که تنها شهرستان قزوین، کماکان در وضعیت قرمز می باشد. 

جانشین ستاد مقابله با کرونای استان قزوین گفت: تغییر وضعیت رنگها ، بدلیل همکاری مردم ، بازار و کسبه و رعایت دستورالعمل ها بوده است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا ، استان قزوین در جمع هفت استانی است که بیشترین درصد مراعات دستورالعمل ها را داشته است.


خبرگزاری گلچین نیوز