به نقل گلچین نیوز : سردار القاصی مهر گفت: ناجا به عنوان مأمن و پناهگاهی محکم برای آحاد جامعه است که در سایه آن شهروندان احساس امنیت و آرامش دارند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سردار القاصی مهر گفت: ناجا به عنوان مأمن و پناهگاهی محکم برای آحاد جامعه است که در سایه آن شهروندان احساس امنیت و آرامش دارند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز