به نقل گلچین نیوز : مدیر جهاد کشاورزی گچساران از پرداخت ۱۴۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات به بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیر جهاد کشاورزی گچساران از پرداخت ۱۴۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات به بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز