به نقل گلچین نیوز : صاحبان ۴۲ واحد صنفی در شهرستان املش بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی خسارت ناشی از کرونا دریافت کردند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


صاحبان ۴۲ واحد صنفی در شهرستان املش بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی خسارت ناشی از کرونا دریافت کردند.


خبرگزاری گلچین نیوز