به نقل گلچین نیوز : به گزارش خبرنگار مهر، کباب کوبیده ای به طول ۱۱۰ متر همزمان با عید غدیر در بجنورد طبخ شد. این ۱۱۰ متر کباب تبدیل به هزار و ۲۱۴ وعده غذایی شده و بین نیازمندان بجنورد توزیع خواهد شد. جمعی از خیران و هیئات مذهبی در پخت این کباب مشارکت داشتند. […]

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش خبرنگار مهر، کباب کوبیده ای به طول ۱۱۰ متر همزمان با عید غدیر در بجنورد طبخ شد.

این ۱۱۰ متر کباب تبدیل به هزار و ۲۱۴ وعده غذایی شده و بین نیازمندان بجنورد توزیع خواهد شد.

جمعی از خیران و هیئات مذهبی در پخت این کباب مشارکت داشتند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز