به نقل گلچین نیوز : بخشدار توکهور و هشتبندی گفت: با بهره‌برداری از چاه جدید بخش توکهور و هشتبندی میناب، آب آشامیدنی این شهر از حالت جیره‌بندی خارج شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


بخشدار توکهور و هشتبندی گفت: با بهره‌برداری از چاه جدید بخش توکهور و هشتبندی میناب، آب آشامیدنی این شهر از حالت جیره‌بندی خارج شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز