به نقل گلچین نیوز : تشریفات گمرکی ۴۸۸ هزار و ۷۹۳ تن کالای اساسی در بندرشهید رجایی بندرعباس پایان یافت. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


تشریفات گمرکی ۴۸۸ هزار و ۷۹۳ تن کالای اساسی در بندرشهید رجایی بندرعباس پایان یافت.


خبرگزاری گلچین نیوز