به نقل گلچین نیوز : دو نوجوان هنگام آب‌تنی در یکی از رودخانه های خان ببین غرق شدند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


دو نوجوان هنگام آب‌تنی در یکی از رودخانه های خان ببین غرق شدند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز