به نقل گلچین نیوز : پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس دقایقی پیش با ادای احترام ویژه نظامی وارد فروودگاه بین المللی بندرعباس شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس دقایقی پیش با ادای احترام ویژه نظامی وارد فروودگاه بین المللی بندرعباس شد.


خبرگزاری گلچین نیوز