به نقل گلچین نیوز : با وجود بارش باران،محدودیت های تردد کرونایی در ورودی های مازندران در حال اجرا است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


با وجود بارش باران،محدودیت های تردد کرونایی در ورودی های مازندران در حال اجرا است.


خبرگزاری گلچین نیوز