به نقل گلچین نیوز : معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از واکسینه شدن ۹۰.۴ درصد جامعه هدف در استان خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از واکسینه شدن ۹۰.۴ درصد جامعه هدف در استان خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز