به نقل گلچین نیوز : رئیس ستاد انتخابات لرستان از واکسیناسیون عوامل برگزار کننده انتخابات در این استان علیه ویروس کرونا خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس ستاد انتخابات لرستان از واکسیناسیون عوامل برگزار کننده انتخابات در این استان علیه ویروس کرونا خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز