به نقل گلچین نیوز : عضو فراکسیون ورزش مجلس به دلایل توضیحات خود با وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی پرداخت. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


عضو فراکسیون ورزش مجلس به دلایل توضیحات خود با وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی پرداخت.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز