به نقل گلچین نیوز : هزارو ۲۰۰ واحد صنعتی هرمزگان تابستان امسال برای کاهش مصرف برق در ساعت اوج بار با شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان همکاری می‌کنند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


هزارو ۲۰۰ واحد صنعتی هرمزگان تابستان امسال برای کاهش مصرف برق در ساعت اوج بار با شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان همکاری می‌کنند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز