به نقل گلچین نیوز : فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چرام گفت: به همت گروه های جهادی ۱۵ واحد مسکونی در این شهر بهسازی و بازسازی شدند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چرام گفت: به همت گروه های جهادی ۱۵ واحد مسکونی در این شهر بهسازی و بازسازی شدند.


خبرگزاری گلچین نیوز