به نقل گلچین نیوز : مدیرکل بنیاد مسکن لرستان گفت: ززو ماهرو در طرح توسعه پایدار منظومه به عنوان پایلوت کشوری در دست انجام است. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرکل بنیاد مسکن لرستان گفت: ززو ماهرو در طرح توسعه پایدار منظومه به عنوان پایلوت کشوری در دست انجام است.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز