به نقل گلچین نیوز : سردار قریشی گفت: جریان سازی آزاد سازی زندانیان غیر عمد طبق تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از مردم با قدرت و سرعت بیشتری ادامه می یابد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سردار قریشی گفت: جریان سازی آزاد سازی زندانیان غیر عمد طبق تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از مردم با قدرت و سرعت بیشتری ادامه می یابد.


خبرگزاری گلچین نیوز