به نقل گلچین نیوز : کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد‌های جنوب شرقی تا ساعات ظهر دریا کمی مواج پیش بینی می‌شود. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد‌های جنوب شرقی تا ساعات ظهر دریا کمی مواج پیش بینی می‌شود.


خبرگزاری گلچین نیوز