به نقل گلچین نیوز : رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان از محکومیت یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریالی یک متهم به علت مباشرت در حمل و نگهداری کالای قاچاق (دستگاه ماینر) در شهرستان خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان از محکومیت یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریالی یک متهم به علت مباشرت در حمل و نگهداری کالای قاچاق (دستگاه ماینر) در شهرستان خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز