به نقل گلچین نیوز : استاندار بر اجرای دقیق طرح مهر با رویکرد ارتقاء کیفی آموزش و تربیت در آستانه بازگشایی مدارس تاکید کرد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


استاندار بر اجرای دقیق طرح مهر با رویکرد ارتقاء کیفی آموزش و تربیت در آستانه بازگشایی مدارس تاکید کرد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز