به نقل گلچین نیوز : رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سلسله از نجات جان کوهنوردان الشتری خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سلسله از نجات جان کوهنوردان الشتری خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز