به نقل گلچین نیوز : به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر فردوس از طریق ستاد انتخابات شهرستان فردوس بشرح ذیل اعلام شد: اعضای اصلی شورای شهر فردوس: ۱- سید مهدی علیپرست ۷۰۷۶ رای ۲- حسین اکبری ۵۲۴۶ رای ۳- هادی واحدی ۴۱۴۸ رای ۴- مهدی آبیار ۳۴۶۱ رای ۵- فرید […]

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر فردوس از طریق ستاد انتخابات شهرستان فردوس بشرح ذیل اعلام شد:

اعضای اصلی شورای شهر فردوس:

۱- سید مهدی علیپرست ۷۰۷۶ رای

۲- حسین اکبری ۵۲۴۶ رای

۳- هادی واحدی ۴۱۴۸ رای

۴- مهدی آبیار ۳۴۶۱ رای

۵- فرید سعادت قدسی نیا ۳۰۲۵ رای

اعضای علی البدل:

۱- مهدی روشن ۲۵۳۵ رای

۲- حمید شعفی ۲۳۰۸ رای

۳- محمد رضا زال حسینی ۲۰۸۱ رای


خبرگزاری گلچین نیوز