به نقل گلچین نیوز : رئیس شبکه بهداشت گچساران گفت: در حال حاضر شرایط شهرستان از وضعیت قرمز گذشته و آمار مبتلایان به کرونا در حال افزایش بی رویه است. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس شبکه بهداشت گچساران گفت: در حال حاضر شرایط شهرستان از وضعیت قرمز گذشته و آمار مبتلایان به کرونا در حال افزایش بی رویه است.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز