به نقل گلچین نیوز : محد بیگی گفت: زمان و مکان خاموشی‌ها با اداره برق دهلران نیست و این کنترل توسط دیسپاچینگ ملی صورت می‌گیرد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


محد بیگی گفت: زمان و مکان خاموشی‌ها با اداره برق دهلران نیست و این کنترل توسط دیسپاچینگ ملی صورت می‌گیرد.


خبرگزاری گلچین نیوز