به نقل گلچین نیوز : سواری سمند بر اثر برخورد با کامیون در محور اراک- خنداب مچاله شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سواری سمند بر اثر برخورد با کامیون در محور اراک- خنداب مچاله شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز