به نقل گلچین نیوز : ۳ هزار شیء موزه‌ای در سالن موزه باستان شناسی یاسوج به نمایش گذاشته می شود. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


۳ هزار شیء موزه‌ای در سالن موزه باستان شناسی یاسوج به نمایش گذاشته می شود.


خبرگزاری گلچین نیوز